Eksembel på drivtømmer med vinduer og døre af glas.